Rozložení sp2 a sp3 koordinace atomů uhlíku na povrchu a pod povrchem u diamantu podobných uhlíkových vrstev modifikovaných při růstu ionty argonu

Text

Diamantu podobné amorfní uhlíkové (DLC) vrstvy byly připraveny laserovou ablací grafitového terče při současném bombardování rostoucí vrstvy ionty argonu. Hloubkové rozdělení koordinace uhlíkových atomů bylo stanoveno nedestruktivně a kvantitativně z úhlově rozlišených C 1s spekter metodou maximální entropie. Výsledky ukázaly obohacení povrchu sp2 koordinací, zatímco pod povrchem převládá sp3 koordinace. Hloubkový profil byl nezávisle potvrzen analýzou Augerových spekter C KVV a měřením hustoty vrstev.

12-2018.jpg
Popis
Hloubkové rozdělení C sp2, C sp3 a C-O vazebných stavů pro DLC vrstvu bombardovanou při růstu ionty argonu o energii 40 eV.