Působení silikou obalených nanočástic Co-Zn feritu na DNA, lipidy a proteiny kmenových buněk

Text

Připravili jsme a studovali jsme nanočástice kobaltnato-zinečnatého feritu o složení Co0,5Zn0,5Fe2O4 obalené amorfním oxidem křemičitým s cílem využít je jako bezpečnou kontrastní a značkovací látku pro MRI. Součástí práce byla in vitro studie s mesenchymálními kmenovými buňkami potkanů, které byly inkubovány s feritovými částicemi při koncentracích 0,05, 0,11 a 0,55 mmol/L, zatímco nanočástice čisté siliky sloužily jako pozitivní kontrola. Barvení buněk pomocí annexinu V a propidium jodidu neprokázalo významnou cytotoxicitu studovaných nanočástic při daných koncentracích. Pouze nejvyšší koncentrace zpomalila buněčnou proliferaci a indukovala poškození DNA. Transmisní elektronová mikroskopie však prokázala významnou internalizace nanočástic. Součástí práce byla rovněž studie oxidativního poškození lipidů a proteinů. Studium potvrdilo vynikající kontrastní potenciál částic pro MRI a jejich nízkou toxicitu.

image019.png
Popis
Značení mesenchymálních kmenových buněk potkanů pomocí nanočástic Co-Zn feritu obalených amorfní vrstvou hydratovaného oxidu křemičitého. Transmisní elektronová mikroskopie (TEM) ukazuje morfologii těchto nanočástic (a, b, c), světelná mikroskopie ukazuje kmenové buňky značené při koncentracích 0,05 mmol(Me3O4)/L (d) a 0,11 mmol(Me3O4)/L (e), zatímco lokalizace magnetických nanočástic v buňkách je zřejmá z detailního studia buněk pomocí TEM (f, g,h).