Orbitální moment hybnosti a topologický fázový přechod

Text

Pro znázornění počátku topologického fázového přechodu mezi izolátory s různým Chernovým číslem byl použit dvourozměrný síťový model představující řadu spřažených orbitů s nenulovými orbitálními momenty. Model je založen na standardním přístupu s pevnou vazbou, vylepšeným začleněním fází orbitálních stavů.