Činnost

Text
Hlavní náplní mého výzkumu ve FZU je teoretický popis transportních vlastnosti elektronů, především Hallových jevů. V poslední době se věnuji anomálnímu Hallovu jevu ve dvourozměrných modelových systémech s cílem popsat vliv hranových stavů, především těch, které vznikají díky nenulovému orbitálnímu momentu v oblastech spojitého spektra.

ORCID 0000-0002-5655-821X