Činnost

Text
  • Modelování feroelektrických domén a doménových rozhraní s využitím Landau-Ginzburg-Devonshire modelu,
  • Vývoj a správa programu ferrodo (jsem hlavním autorem), který byl vyvinutý za účelem modelování vzniku a vývoje doménových struktur ve feroelektrickách pod vlivem různých vnějších vlivů,
  • Výpočty z prvních principů a simulace na atomární úrovni, kde se soustředím na strukturu a dynamiku perovskitů,
  • Multiškálový přístup k vývoji materiálů: přemosťování škál a různých úrovní teorie pro pevné látky,
  • Nukleárním magnetická reznonance,
  • Potlačování vibrací a hluku s využítím přístupů aktivního řízení elasticity materiálu.

ORCID 0000-0001-7273-7288
Researcher ID G-1611-2011
Scopus Author ID 57205889974
Google Scholar