Činnost

Text

Počítačové simulace interakce laserového záření s plazmatem pomocí metody particle-in-cell, paralelní výpočty a výpočetní metody.

ORCID 0000-0002-0565-2409