Název Poskytovatel a program Řešitel z FZU Rok zahájení Rok ukončení
Spektroskopická charakterizace materiálů vystavených extrémním tokům fotonů GA AVČR » Mezinárodní spolupráce Ing. Oldřich Renner, DrSc. 2012 2015
Interakce laserově produkovaného plazmatu se stěnou GAČR » Standardní Ing. Oldřich Renner, DrSc. 2010 2012