Ing. Nikola Svobodová

Pracovní pozice
Administrátor projektů/ Project Administrator
Kategorie
Odborný pracovník s VŠ
Sekce (číslo)
Oddělení (číslo)
Telefon
314 00 77 22
E-mail
nikola.svobodova [at] fzu.cz
Lokalita
Dolní Břežany (Hilase)
Místnost
1.18

Činnost

Text

V rámci své pozice spolupracuji při přípravě a realizaci projektů, administruji svěřené projekty, přípravuji podklady pro monitorovací zprávy a žádosti o platbu.
•    kontrola čerpání dotace 
•    komunikace s řídícím orgánem
•    správa projektů po finanční stránce

As part of my position, I cooperate in the preparation and implementation of projects and preparation of documents for monitoring reports and payment application. I am responsible for smooth administration of HiLASE Centre projects.
•    control of the drawing of the grant
•    communication with the managing authority
•    financial management of projects