Činnost

Text

V rámci své pozice spolupracuji při přípravě a realizaci projektů, administruji svěřené projekty, přípravuji podklady pro monitorovací zprávy a žádosti o platbu.
•    kontrola čerpání dotace 
•    komunikace s řídícím orgánem
•    správa projektů po finanční stránce

As part of my position, I cooperate in the preparation and implementation of projects and preparation of documents for monitoring reports and payment application. I am responsible for smooth administration of HiLASE Centre projects.
•    control of the drawing of the grant
•    communication with the managing authority
•    financial management of projects