Činnost

Text

V rámci úkolů při vývoji a konstrukci detektorů částic se zabývá vývojem dílčích elektronických obvodů potřebných pro správnou činnost těchto detektorů, způsoby jejich kalibrace a návrhy plošných spojů včetně přípravy podkladů pro jejich výrobu.