Činnost

Text

Odborné zaměření: 

Výzkum, vývoj a charakterizace polymerních biomateriálů pro lékařství a lékařskou diagnostiku – charakterizace a hodnocení povrchových vlastností fyzikálními metodami se zaměřením na reflexní techniky infračervené spektroskopie – polymerní povrchově strukturované systémy pro styk s biologickým prostředím - interakce biomateriálů s krví a tkáněmi – nonfouling povrchy pro biosenzory – bioaktivní scaffoldy pro pěstování buněk a tkání – nonfouling povrchy se specifickými receptory pro studium biomolekulárních interakcí a detekci analytů v lékařské diagnostice, pro kontrolu jakosti potravin a monitorování životního prostředí.

 

ORCID 0000-0001-7326-8196
ResearcherID H-6809-2014
Scopus Author ID 57201211737