Tenké vrstvy pro optoelektroniku a senzory – jejich příprava a výzkum defektů

Anotace

Projekt navazuje na předchozí projekt řešený v období 2016-2018, který se zabýval přípravou tenkých vrstev perspektivních materiálů pro optoelektroniku a využití neinvazivních bezkontaktních technik založených na stimulované elektronové emisi pro studium jejich vlastností. Budeme pokračovat ve výzkumu materiálů pro optoelektroniku a dále rozšíříme oblast na materiály pro chemické senzory plynů. Jedná se zejména o černé kovy (BMs) (např. Al, Au, Pt, Pd), které jsou velmi perspektivní materiály pro absorpci viditelného a dalších oblastí elektromagnetického záření, stejně tak mohou být využity jako platforma pro chemické senzory plynů. Optické vlastnosti a stabilita BMs v závislosti na technologii přípravy a teplotě jsou stále neznámé. Stabilita BMs vrstev bude testována pomocí fotoelektronové a exoelektronové emisní spektroskopie. Dále se budeme zabývat ZnO a SnO2 dopovanými Eu a Sm, Al2O3 dopovaného C nebo dalším vhodným dopantem, kdy budeme studovat vliv laserového žíhání na vlastnosti vrstev.