Pokročilý in-situ monitoring strukturních změn opticky aktivních materiálů během laserového žíhání

Anotace

Projekt se zabývá optimalizací metody pulzního laserového žíhání (PLA) pro aktivaci a zlepšení fluorescenčních vlastností nanostrukturovaných oxidových a fluoridových vlnovodů dopovaných kovy vzácných zemin (RE). Pozornost bude zaměřena na nanokrystaly kovů a oxidů, jako jsou Yb, Eu:Y2O3, Eu:Lu2O3, RE:ZnO zabudovaných ve fluoridové a oxidové (oxid hlinitý/křemičitý) matrici; nanokrystaly fluoridů dopovanými RE (Eu,Er,Pr) ve vlnovodné matrici amorfních oxyflouridů. Pomocí PLA budeme selektivně ovlivňovat strukturní vlastnosti nanokrystalů v matrici. Zaměříme se na výzkum vztahu mezi strukturními vlastnostmi a podmínkami PLA (hustota energie, použitá vlnová délka, teplota substrátu a pracovní tlak). Efekt PLA na optické a fluorescenční vlastnosti nanostruktur bude studován experimentálně a teoreticky. Bude vyvinut pokročilý systém pro in-situ monitorování optických vlastností a měření stimulovaných procesů, který bude sloužit k optimalizaci PLA procesu.