Oxyfluoridové nanostruktury dopované kovy vzácných zemin

Anotace

Cílem projektu je vyvinout nové hybridní technologie pro přípravu oxyfluoridových nanostruktur a integrovat je do vlnovodů. Je zamýšleno využít kombinaci nejvíce vhodných technik pro každý technologický proces, stejně tak jako detailní charakterizaci optických vlastností vrstev a vlnovodů pro nezbytnou zpětnou vazbu na produkční proces a určit jejich potenciál pro vývoj funkčních zařízení.