Název Poskytovatel a program Řešitel z FZU Rok zahájení Rok ukončení
Černé kovy povrchově dekorované MXeny jako citlivé vrstvy chemirezistorů běžící GAČR » Standardní Ing. Michal Novotný, Ph.D. 2023 2025
Nové termoelektrické, termovoltaické a fononelektrické systémy pro konverzi tepla na bázi polovodičů nitridů běžící GAČR » Standardní Ing. Michal Novotný, Ph.D. 2023 2025
Pokročilé metody vizualizace daktyloskopických stop běžící Ministerstvo vnitra ČR » Program bezpečnostního výzkumu ČR Ing. Michal Novotný, Ph.D. 2023 2026
Materiály pro sensory plynů využívající kombinované měření fotoluminiscence, elektrické vodivosti a sorpce AVČR » Mobilitní projekty Ing. Michal Novotný, Ph.D. 2021 2023
Tenké vrstvy pro optoelektroniku a senzory – jejich příprava a výzkum defektů AVČR » Mobilitní projekty Ing. Michal Novotný, Ph.D. 2019 2021
Černé kovy a jejich použití pro senzory plynů na bázi křemenné krystalové mikrováhy GAČR » Standardní Ing. Michal Novotný, Ph.D. 2018 2020
Pokročilý in-situ monitoring strukturních změn opticky aktivních materiálů během laserového žíhání GAČR » Standardní Ing. Michal Novotný, Ph.D. 2018 2021
Vývoj luminiscenčních nanostruktur a vrstev pro optickou detekci plynů AVČR » Mobilitní projekty Ing. Michal Novotný, Ph.D. 2018 2020
Tenké vrstvy pro optoelektroniku – jejich příprava a výzkum defektů AVČR » Mobilitní projekty Ing. Michal Novotný, Ph.D. 2016 2018
Luminiscenční dielektrické vrstvy dopované nanočásticemi stříbra ke spektrální konverzi slunečního záření pro votovaltaické články MŠMT » Mobility Ing. Michal Novotný, Ph.D. 2014 2015
Pokročilé materiály pro fotovoltaiku:substituované ftalocyaninové organokomplexy GAČR » Standardní Ing. Michal Novotný, Ph.D. 2014 2016
Oxyfluoridové nanostruktury dopované kovy vzácných zemin MŠMT » Mobility Ing. Michal Novotný, Ph.D. 2012 2013