Ing. Michal Novotný, Ph.D.

Pracovní pozice
Zástupce vedoucího oddělení 28
Kategorie
Věd. pracovník
Sekce (číslo)
Telefon
266 05 2425, 266 05 2540
E-mail
novotnym [at] fzu.cz
Lokalita
Slovanka
Místnost
158
160

Granty

Název Poskytovatel a program Řešitel z FZU Rok zahájení Rok ukončení
Tenké vrstvy pro optoelektroniku a senzory – jejich příprava a výzkum defektů běžící AVČR » Mobilitní projekty Ing. Michal Novotný, Ph.D. 2019 2021
Černé kovy a jejich použití pro senzory plynů na bázi křemenné krystalové mikrováhy běžící GAČR » Standardní Ing. Michal Novotný, Ph.D. 2018 2020
Pokročilý in-situ monitoring strukturních změn opticky aktivních materiálů během laserového žíhání běžící GAČR » Standardní Ing. Michal Novotný, Ph.D. 2018 2020
Vývoj luminiscenčních nanostruktur a vrstev pro optickou detekci plynů běžící AVČR » Mobilitní projekty Ing. Michal Novotný, Ph.D. 2018 2020
Tenké vrstvy pro optoelektroniku – jejich příprava a výzkum defektů AVČR » Mobilitní projekty Ing. Michal Novotný, Ph.D. 2016 2018
Luminiscenční dielektrické vrstvy dopované nanočásticemi stříbra ke spektrální konverzi slunečního záření pro votovaltaické články MŠMT » Mobility Ing. Michal Novotný, Ph.D. 2014 2015
Pokročilé materiály pro fotovoltaiku:substituované ftalocyaninové organokomplexy GAČR » Standardní Ing. Michal Novotný, Ph.D. 2014 2016
Oxyfluoridové nanostruktury dopované kovy vzácných zemin MŠMT » Mobility Ing. Michal Novotný, Ph.D. 2012 2013
Příprava, laserové žíhání a charakterizace opticky aktivních nanostruktur GA AVČR » Mezinárodní spolupráce Ing. Michal Novotný, Ph.D. 2012 2013
Pokročilý systém pro monitorování růstu nanostruktur kovů na dielektrických substrátech GAČR » Postdoktorský Ing. Michal Novotný, Ph.D. 2009 2011