Činnost

Text
  • hybridní laserové depoziční systémy založené na kombinacích pulsní laserové depozice a přídavných RF výbojů, ECR plazmatu, magnetronového naprašování, vakuového napařování
  • příprava tenkých vrstev (multilvrstev, nanokompozitních a gradientních vrstev)
  • in-situ a ex-situ měření vlastností tenkých vrstev
  • chemické senzory plynů
  • studium plazmatu pomocí optické emisní a hmotové spektroskopie
  • laserové žíhání a modifikace vlastností materiálů
  • vakuové technologie

ORCID 0000-0002-9994-1024
ResearcherID G-5302-2014
SCOPUS ID 56422393700