Příprava, struktura a magnetické vlastnosti magnetických nanočástic