Činnost

Text

Jsem doktorandem na Fakultě Jaderné a Fyzikálně Inženýrské. Tématem mého výzkumu je generace koherentního XUV záření pomocí generace vysokých harmonických frekvencí v inertních plynech. Konkrétně se věnuji pokročilému buzení, kdy se jako čerpací svazek nepoužije pouze samotný laserový pulz infračerveného ultrakrátkého záření, ale rovněž i další komponenty jako je třeba záření v oblastí THz vln nebo druhá harmonická frekvence samotného laseru.
V rámci mého působení na ELI se kromě hlavní vědecké činnosti pro svůj výzkum věnuji grafickému dizajnu a navrhování 3D modelů opto-mechanických systémů použitých pro vědecké účely naší skupiny a následně zkompletování a implementaci těchto systémů do reálného používání. Jedná se o speciální systémy sloužící zejména pro motorizované polohování optických komponent.
Dále se věnuji rovněž vymýšlení kontrolních systémů a psaní software pro ovládání používané motorizace, čtení a vyhodnocování kamerových referencí a vytváření automatizovaných sekvencí při používání složitých systémů pro jejich jednodušší ovládání.
Mým zájmem, hojně využívaným při mé vědecké práci, je návrh a 3D tisk různých pomocných prvků z plastových materiálů. 

ORCID 0000-0002-4454-8268
Scopus ID 57211499707