Činnost

Text

V rámci skupiny „Urychlování protonů a iontů laserem“ provádím numerické Particle-in-cell simulace interakce laserových impulsů s terčem. Pomocí úprav laserových parametrů, či parametrů terče získávám urychlené částice s kýženými vlastnosti pro různé aplikace. Zároveň jsem vedoucím probíhajícího projektu “Nedestruktivní metody testování památek ” (metody PIXE a DPAA (Deep Proton Activation Analysis) pomocí laserem urychlených protonů). 
 

ORCID 0000-0003-4352-5299