Laboratoř pro syntézu a měření materiálů 2023 - 2026 (MGML)

Anotace

MGML nabízí přístup k: - široké škále špičkových nástrojů pro čištění kovů, syntézu nových materiálů a vysoce kvalitní růst monokrystalů zakončený charakterizací struktury a složení v Laboratoři materiálového růstu a charakterizace (MGCL), velkému portfoliu technik strukturní charakterizace v Laboratoři strukturní analýzy (SAL) a na měření materiálových vlastností (termodynamické, magnetické, elektrický a tepelný transport atd.) jako funkce širokého spektra vnějších podmínek (teplota, magnetické pole, elektrické pole, hydrostatický tlak, jednoosý tlak) v Laboratoři měření fyzikálních vlastností (MPML) Uživatelé mají k dispozici vysoce odborné poradenství a pomoc vědeckých a technických pracovníků MGML. MGML poskytuje otevřený přístup ke všem svým službám českým i zahraničním, uživatelům z okruhu základního a aplikovaného výzkumu. Strategie otevřeného přístupu je primárně založena na konkurenci předložených návrhů podle jejich vědecké excelence. Experimenty v otevřeném přístupu MGML za posledních 5 let byly realizovány uživateli z téměř 50 různých univerzit a výzkumných institucí z více než 10 zemí, často doktorandy a mladými výzkumníky, kteří často hrají důležitou roli v provozu VVI a jeho rozvoji. Služby MGML jsou dostupné také průmyslovým uživatelům v rámci smluvního výzkumu. Vlastní výzkum v MGML má dvě hlavní části: 1. studium fyziky kondenzovaných látek a materiálů 2. vývoj nových technik a přístrojového vybavení s cílem rozšířit metody experimentálních podmínek měření vzorků podle moderních trendů ve výzkumu materiálů a podle návrhů od uživatelů Shromažďování a kultivace aktuálních znalostí výzkumu fyziky kondenzovaných látek je úzce spojený s výukou mladé vědecké generace, je jednou z klíčových složek práce MGML. Každý student(ka) je vítán k výuce a při výzkumu fyziky kondenzovaných látek, do níž jsou silně zapojeni akademičtí pracovníci MGML. Mnoho studentů bakalářského, magisterského a doktorského studia provádí v MGML experimenty potřebné pro svou práci. MGML pořádá semináře, workshopy, kolokvia a mezinárodní konference usnadňující výměnu vědeckých informací, které podněcují rychlý rozvoj výzkumných oblastí MGML. To vše dělá z MGML důležité centrum vědy a vědeckého vzdělávání. Vědecká excelence MGML v mezinárodním měřítku je zdůrazněna spoluprací s důležitými evropskými výzkumnými infrastrukturami a výzkumnými infrastrukturami mimo Evropu. MGML slouží jako podpůrná laboratoř pro uživatele ILL a ESRF v Grenoblu, pro laboratoř vysokého magnetického pole v Drážďanech, a také bude podpůrnou laboratoří pro uživatele ESS ERIC v Lundu.

Pro více informací prosím navštivte oficiální stránky projektu MGML.

Aktuální projekt navazuje na projekt Laboratoř pro syntézu a měření materiálů řešený v letech 2019 - 2022.