Činnost

Text

Můj výzkum, v podobě numerických simulací a experimentů, je zaměřen na frekvenční konverzi ultrakrátkých infračervených laserových pulzů do viditelné a UV části spektra. Ke konverzi vlnových délek laserů vyvíjených v centru HiLASE využívám nelineární optické krystaly. Kromě standardní konverze usilující o maximální efektivitu se zajímám o tvarování pulzů způsobené zpětnou konverzí, kdy je možné dosáhnout výrazně kratších pulzů na harmonické frekvenci, než jsou délky pulzů na základní frekvenci. 
 

https://orcid.org/0000-0002-2199-7917


https://www.researchgate.net/profile/Martin_Duda2


https://scholar.google.com/citations?user=gKBQnnIAAAAJ&hl=en


http://www.researcherid.com/rid/AAH-5314-2019