Činnost

Text

Molekulárním design a syntéza materiálů s tzv. kapalně krystalickými vlastnostmi, což jsou  kapaliny, jejichž molekuly jsou do určité míry uspořádány. Organizace na molekulární úrovni propůjčuje těmto materiálům celou řadu unikátních vlastnosti, které se staly základem nejrozšířenější LCD zobrazovací techniky. Centrem zájmu je vývoj pokročilých kapalně krystalických materiálů se speciálními vlastnosti a jejich kombinacemi danými zabudováním jednoho, či více nových funkčních prvků do molekul materiálu. Příkladem jsou fotocitlivé polymerní materiály a jejich kompozity, které reagují nejen na elektrický signál, ale také na signál světelný. Na připravených materiálech tohoto typu byly například demonstrovány možnosti optického zápisu a uchovávání dat. V rámci přípravy výše zmíněných, ale i jiných, funkčních polymerních materiálů a kompozitů na bázi kapalných krystalů jsou studovány možnosti využití různých polymerizovatelných nebo jiných reaktivních skupin, pomocí kterých lze funkční molekuly například připojit k polymeru, či povrchu nanočástic. Připravené materiály jsou studovány spektrometrickými, optickými a dalšími fyzikálními a fyzikálně-chemickými metodami za účelem porozumění vztahům mezi jejich molekulární strukturou a vlastnostmi. Cílem je základní výzkum a vývoj materiálů pro moderní elektroniku a optiku, které umožní nejen miniaturizaci např. optických prvků, ale budou také méně energeticky náročné.

ORCID 0000-0002-7446-3687
Researcher ID G-5772-2014
Scopus Author ID 36682028200
Google Scholar