Činnost

Text

Mojí hlavní náplní práce je vývoj funkčních povrchů pro biosenzory a řízení technologie přípravy biočipů pro SPR (Rezonance povrchových plazmonů) a QCM (Křemenné krystalové mikrováhy) senzory. Zabývám se především přípravou rezistentních polymerních vrstev (kartáčů) s funkčními vlastnostmi, které jsou dále využívány ke studiu interakcí biomolekul s povrchem biočipu. Biočipy na bázi polymerních kartáčů hrají významnou roli v biosenzorech v detekci bakterií nebo jiných patogenů, což může být využito například při kontrole bezpečnosti potravin. Kromě samotné práce v laboratoři a plánování experimentů s tím souvisí i charakterizace povrchů různými analytickými metodami (SPR, QCM, elipsometrie, IČ a další), sepisování laboratorních protokolů a obecně udržování chodu Laboratoře biosenzorů.

ORCID 0000-0002-2899-5201