Studium povrchové vodivosti diamantových vrstev a její citlivosti k plynným složkám