Činnost

Text
  • vývoj radiačně odolných polovodičových detektorů pro experimenty s velmi vysokou luminozitou v rámci mezinárodního projektu RD50 v CERN (Radiation hard semiconductor devices for very high luminosity colliders)
  • vývoj a testování křemíkových stripových detektorů určených pro budoucí Vnitřní dráhový detektor (ITk) experimentu ATLAS v podmínkách modernizované verze urychlovače LHC, tzv. High Luminosity LHC (HL-LHC) v CERN,
  • studium vlivu radiačního poškození křemíkových detektorů po ozáření velmi vysokými dávkami záření gama, protonů a neutronů
  • ověřování kvality stripových senzorů vyrobených firmami ucházejícími se o dodávku senzorů pro ATLAS ITk v rámci výběrového řízení CERN
  • příprava sériového testování 4500 stripových senzorů v rámci produkční fáze projektu ATLAS ITk v nově vybudované čisté laboratoři pro testování křemíkových detektorů částic.
  • vedoucí laboratoře pro testování křemíkových detektorů částic (od března 2019)
  • zástupce  Fyzikálního ústavu v ATLAS ITk
  • zástupce Fyzikálního ústavu  v ATLAS SCT (současný dráhový křemíkový detektor )
  • zástupce Fyzikálního ústavu FZU v RD50 v CERN

ORCID 0000-0003-1277-2596

ResearcherID: H-1996-2014