Expertíza

Charakterizace deformačních procesů v technických materiálech pomocí in-situ elektrické rezistometrie, digitální obrazové korelace, termografie a dynamické mechanické analýzy

Zkoušení, simulace, charakterizace a vývoj funkčních materiálů, kompozitů a struktur (superelastické komponenty, aktuátory, sensory, tlumící prvky) pro technické aplikace