Činnost

Text

Navrhuji a vyvíjím řídicí systémy pro vysokovýkonné lasery v Centru HiLASE. Koordinuji dodavatele používaných zařízení a zajišťuji jejich kompatibilitu se stávajícími řídicími prvky. My role includes high-power lasers control system development and design in HiLASE Centre. I do coordinate hardware suppliers and ensure the hardware compatibility with current control system components.