Vznik života na Zemi a ve vesmíru - experiment a teorie (OLf)

Anotace

Předkládaný návrh je zaměřen na pokračování a významné rozšíření našeho předchozího projektu GACR 14-12010S zaměřeného na výzkum vzniku života na naší planetě v kontextu vnějších vlivů. Nový náhled na vznik nukleových bází během dopadu mimozemského tělesa byl redakcí prestižního časopisu PNAS zveřejněn jako mimořádně důležitý článek otevírající cestu k nalezení analogických cest vzniku základních stavebních kamenů života kdekoliv v kosmu. V rámci současného návrhu hodláme prozkoumat, jak jsou jednoduché organické molekuly transformovány do prekurzorů nukleových kyselin a peptidů, pakliže jsou tyto reakce iniciovány vysokými energiemi ve vysoce exergonické radikálové chemii. Tyto procesy nás vedou blíže k odpovědi na základní otázku lidstva, jestli je jiný život ve vesmíru a zejména, jaký je zdroj biomolekul a jejich součástí v mimozemském materiálu přineseném na zemi během impaktních událostí.