Teoretické a experimentální studie v prebiotické chemii nukleových kyselin (TESNA)

Anotace

Kombinací molekulárních výpočtů a experimentů, využívajících laserového plazmatu pro laboratorní modelování energetických chemický procesů produkujících v přírodě stavební kameny nukleovych kyselin, budou vyšetřovány jejich reakční mechanizmy.