Modifikace magnetických tenkovrstvých struktur elektromagnetickým zářením různých spektrálních oborů (FOMA)

Anotace

Projekt je zaměřen na výzkum možností ovlivnění magnetických a magnetooptických vlastností sendvičových nanostruktur vyvořených z velmi tenkých kovových vrstev typu X/Co/Y [1], kde X,Y jsou Pt, Au nebo Mo, elektromagnetickým zářením v širokém rozsahu vlnových délek od blízkého, viditelného a ultrafialového oboru až po obory extrémní ultrafialový (XUV), měkký rentgenový (SXR) a rentgenový (rtg.).