Název Poskytovatel a program Řešitel z FZU Rok zahájení Rok ukončení
Transformace planetárních atmosfér plazmatem a UV/XUV/rtg. zářením: Co můžeme očekávat na raných exoplanetách? (EXOP) GAČR » Standardní Ing. Libor Juha, CSc. 2019 2021
Výzkum v rámci Mezinárodního centra hustého magnetizovaného plazmatu (ICDMP) MŠMT » INTER-TRANSFER Ing. Libor Juha, CSc. 2018 2021
Vznik života na Zemi a ve vesmíru - experiment a teorie (OLf) GAČR » Standardní Ing. Libor Juha, CSc. 2017 2019
Výzkum v rámci Mezinárodního centra hustého magnetizovaného plazmatu (ICDMP) MŠMT » Programy mezinárodní spolupráce - INGO I + II Ing. Libor Juha, CSc. 2016 2017
Nanostrukturování povrchu materiálů extrémními ultrafialovými lasery (NanoX) GAČR » Standardní Ing. Libor Juha, CSc. 2014 2017
Účinky extrémního ultrafialového laserového záření na modelové biomembrány a povrch živých buněk (BiomeX) GAČR » Standardní Ing. Libor Juha, CSc. 2013 2016
Výzkum v rámci mezinárodního centra hustého magnetizovaného plazmatu (ICDMP) MŠMT » Programy mezinárodní spolupráce - INGO I + II Ing. Libor Juha, CSc. 2013 2015
Modifikace magnetických tenkovrstvých struktur elektromagnetickým zářením různých spektrálních oborů (FOMA) GA AVČR » Mezinárodní spolupráce Ing. Libor Juha, CSc. 2012 2015
Radiačně chemické aplikace repetičního kapilárního XUV laseru: povrchy pevných látek (RAXL) MŠMT » Programy mezinárodní spolupráce - KONTAKT I + II Ing. Libor Juha, CSc. 2010 2012
Teoretické a experimentální studie v prebiotické chemii nukleových kyselin (TESNA) GAČR » Standardní Ing. Libor Juha, CSc. 2010 2013
Může laserové plazma vytvářet chirální molekuly? (LPP-chiral) GA AVČR » Standardní Ing. Libor Juha, CSc. 2009 2012
Výzkum v rámci Mezinárodního centra hustého plazmatu MŠMT » Programy mezinárodní spolupráce - INGO I + II Ing. Libor Juha, CSc. 2008 2012