Chemické projevy interakce intenzivního záření s hmotou