Libor Juha získal Cenu předsedkyně Akademie věd za propagaci a popularizaci výzkumu

Datum publikace
Kategorie aktualit
Perex

Libor Juha z Fyzikálního ústavu obdržel 16. října 2018 od prof. Evy Zažímalové Cenu předsedkyně AV ČR za propagaci nebo popularizaci výzkumu, experimentálního vývoje a inovací za své desetileté působení v pozici vedoucího redaktora Československého časopisu pro fyziku.

Ing. Libor Juha, CSc. vedl časopis mezi lety 2008 a 2017 – za tu dobu věnoval velké množství energie nejen jeho chodu, ale i rozvoji, a to navíc ke své výzkumné činnosti a povinnostem vedoucího oddělení. Jak k tomu sám poznamenává: „Fyzikální komunita bere existenci časopisu téměř jako samozřejmost, jeho vydávání však vyžaduje nemalé úsilí a ani jeho existence vlastně vůbec není samozřejmá.“ Jako vedoucí redakce se významně zasloužil o zatraktivnění časopisu mezi vědci i širší veřejností, založena byla elektronická verze, která jej zpřístupnila mladším čtenářům i českým fyzikům v zahraničí. Velmi populární se staly články, reagující na aktuální události, jakou bylo například chybné ohlášení objevu „nadsvětelných“ neutrin z laboratoře CERN nebo kvalifikovaná reakce na konspirační teorii o pádu WTC, publikovanou v Europhysics News.

spolecne_foto.jpg
Popis
Společný snímek, Libor Juha první zleva. Foto Pavlína Jáchimová, Divize vnějších vztahů AV ČR.

Přiblížena byla i témata z historie, například vývoj televizní techniky v Československu, a představena celá řada pozapomenutých, avšak významných fyzikálních osobností, např. Bohuslav Hostinský, Aleš Bláha, Karel Pátek, Vilém Santholzer, Ján Fischer, bratři Farkasové, Jan Stern, Ludvík Bass a další. Vyšlo také několik speciálních čísel, například obsáhlé vydání k Roku světla nebo speciály inspirované pokroky biofyziky a lékařské fyziky či výročími počátku rentgenové krystalografie a objevu laseru. Rozsáhlé a ceněné speciální číslo bylo věnováno výuce fyziky. Pro podporu výuky a posílení základního přehledu o oboru vznikla nová rubrika „Ve zkratce“.

Československý časopis pro fyziku, známý svým designem v odstínech žluté, je jedním z následnických periodik Časopisu pro pěstování mathematiky a fysiky založeného již v roce 1872. Jeho téměř stopadesátiletá kontinuita z něj činí jednu z nejstarších fyzikálních institucí u nás. Význam časopisu pro fyzikální komunitu našich zemí je zřejmý: spojuje fyzikální výzkum s výukou fyziky a její popularizací. Časopis vydává 6x ročně Fyzikální ústav Akademie věd, jeho tištěnou i elektronickou verzi je možné objednat přes elektronický formulář na webu časopisu (ccf.fzu.cz).

CCF_obalka.png
Popis
Obálka posledního čísla Československého časopisu pro fyziku, které L. Juha vedl. Předplatné časopisu je možno objednat na ccf.fzu.cz

Libor Juha je vedoucím Oddělení radiační a chemické fyziky Fyzikálního ústavu AV ČR, za Fyzikální ústav koordinuje činnost na velkém laserovém systému PALS (společná laboratoře FZÚ a ÚFP), je vedoucím skupiny interakčních experimentů (diagnostika a aplikace) v Oddělení laserového plazmatu AV ČR a také členem vědecké rady Fakulty elektrotechnické ČVUT, Panelu 208 Chemická fyzika a fyzikální chemie GAČR či oborových rad doktorského studia. Ve své odborné práci se zabývá především interakcí intenzivního krátkovlnného (XUV/rtg.) záření s hmotou, vývojem, charakterizací a využitím zdrojů XUV/rtg. zdrojů s vysokým špičkovým jasem a laserovou plazmochemií.

Cena za propagaci výzkumu putuje do Fyzikálního ústavu již druhým rokem – loni ji obdržel dr. Martin Ledinský za popularizaci fyziky v rámci Otevřené vědy, Veletrhu vědy a řady dalších akcí pro veřejnost.

Společně s touto cenou udílela předsedkyně Akademie věd 16. října 2018 ve Vile Lanna i Ceny AV ČR za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a Ceny pro mladé vědecké pracovníky do 35 let – informace o dalších oceněných najdete na webu Akademie věd.