Činnost

Text
  • příprava scintilátorů na bázi nanokrystalického ZnO:Ga
  • zabudování nanopráškových scintilátorů do matrice
  • fotochemicky nebo radiačně indukované srážení (příprava ZnO, granáty), sol-gel metody
  • Charakterizace strukturální (rtg difrakce, termoanalýza), prvková (rtg fluorescence) a luminiscenční (radioluminiscence, fotoluminiscence, dosvity)
  • μPD růst krystalů

ORCID: 0000-0002-2722-8094