Činnost

Text

Vývoj nových organických látek v oblasti medicinských a materiálových aplikací, studium jejich fyzikálních a biologických vlastností. Studium enzymatických reakcí, mechanismů organických reakcí a reaktivity organických molekul. Studium biofyzikálních a chemických účinků kryoprotektivních látek na buňkách.

ORCID
ResercherID
ScopusID