Činnost

Text

Vývoj nových organických látek v oblasti medicinských a materiálových aplikací, studium jejich fyzikálních a biologických vlastností. Studium enzymatických reakcí, mechanismů organických reakcí a reaktivity organických molekul. Studium biofyzikálních a chemických účinků kryoprotektivních látek na buňkách.

ORCID 0000-0001-9306-8204
Resercher ID AAH-3988-2019
Scopus Author ID 9846020200