Činnost

Text
  • spektroskopie luminiscenčních materiálů
  • měření scintilačních vlastností materiálů

ORCID: 0000-0003-4914-9351