Hybridní radiofrekvenční/obloukový generátor singletového kyslíku

Anotace

Cílem navrženého projektu je základní výzkum generace singletového kyslíku (SO) v originálním vysokotlakém hybridním radiofrekvenčním/obloukovém (RF/DC) plazmatronu pro čerpání laserů a biomedicínské aplikace. Výzkum je zaměřen na experimentální studium a teoretické modelování proudu hybridního plazmatu elektrického oblouku a radiofrekvenčního výboje a jeho rychlého míchání s proudem neutrálního kyslíku. Ačkoliv uskutečnitelnost této unikátní metody generace SO byla demonstrována experimentálně v roce 2009, fyzikální a plazmochemické vlastnosti RF/DC plazmatronu pro generaci SO dosud nebyly dostatečně pochopeny. Dalším cílem našeho projektu je určit limity výtěžku SO a tlaku dosažitelných tímto plazmatronem. Projekt má charakter základního výzkumu, avšak v případě jeho úspěšného dokončení může přinést řadu aplikací. Vedle potenciálně výkonového generátoru SO, tento výzkum může přinést podstatné prodloužení životnosti anod v průmyslových plazmatronech pro jiné aplikace.