Landau-Devonshireův potenciál materiálu BiFeO3 z prvních principů

Text

Popisujeme výpočetní strategii pro konstrukci Landau-Devonshireova potenciálu založenou na prvních principech. Využívá konfigurační prostor spojený s vlastními vektory módů zamrzlých v základním stavu, což umožňuje detailně zkoumat energii v jeho blízkosti. To se ukazuje klíčové pro správný popis vlastností uspořádané fáze. Tento postup aplikujeme na BiFeO3, abychom určili potenciální energii spojenou s deformací, polarizací a rotací kyslíkových oktaedrů.

Energetické profily materiálu BiFeO3
Popis
Energetické profily podél vybraných cest v prostoru parametrů pořádku BiFeO3, spojující kubický referenční stav (REF) a základní stav (Ps, As, es). Body označují energie získané z prvoprincipových výpočtů souhasí s liniemi vykreslenými pomocí vytvořeného potenciálu.

Kontaktní osoba: Pavel Márton