Doménové stěny feroelektrického BaTiO3 ve fenomenologickém modelu Ginzburg-Landau-Devonshire

Text

Článek je první systematickou analýzou vlastností všech mechanicky kompatibilních a elektricky neutrálních doménových stěn v tetragonálních, ortorhombických a rhombohedrálních feroelektrických fázích BaTiO3. Vypočtena je polarizace a namáhané profily v doménových stěnách. Jejich mocnosti a energetické hustoty jsou odhadnuty pro všechny mechanicky kompatibilní a elektricky neutrální typy doménových stěn v celém teplotním rozsahu feroelektrických fází. Model ukazuje, že stěny s nejnižší energií v ortorhombické fázi BaTiO3 jsou 90° a 60° stěny. Podle výpočtů se zdá, že struktura s nejnižší energií u 109° stěn a několika dalších doménových stěn v ortorhombických a rhombehedrálních fázích připomínají Blochovy stěny známé z magnetismu.

batio3_0.png
Popis
Soubor mechanicky kompatibilních a elektricky neutrálních doménových stěn ve třech feroelektrických fázích BaTiO3. V případě 180° doménových stěn, kde není orientace určena symetrií, jsou zobrazeny stěny s nejdůležitějšími krystalografickými orientacemi.