Feroelektrické skyrmiony

Anotace

Doménové stěny ve feroelektrikách jsou přirozenými 2D solitony, spontánní polarizace se v nich mění napříč stěnou na škále nanometrů, zatímco v laterárních směrech je konstantní v makroskopickém měřítku. Silná vazba mezi gradientem polarizace a spontánní deformací zásadně mění vlastnosti materiálu v rámci šířky doménové stěny a otvírá prostor pro nové jevy. Tato pohyblivá rozhraní přitahují pozornost i proto, že měřicí přístroje dosáhly požadovaného nano-rozlišení, které je nezbytné ke zkoumání fyzikálních jevů na nanoskopických škálách. Nyní navrhujeme provést další logický krok, identifikovat feroelektrika schopná hostit 1D feroelektrické solitony analogické magnetickým skyrmionům Bogdanova-Yablonskiho typu. Hlavní výzvou projektu je proto prokázání existence skyrmionového feroelektrického stavu, analogického vírovým stavům supravodičů a skyrmionovým texturám objeveným v některých chirálních magnetech.