Ing. Jaromír Křepelka, CSc.

Kategorie
Odborný pracovník výzkumu a vývoje
Sekce (číslo)
Oddělení (číslo)
Telefon
585 63 1518
E-mail
krepelka [at] fzu.cz
Lokalita
Společná laboratoř optiky Olomouc
Místnost
242

Činnost

Text

Návrh tenkovrstvých optických systémů, softwarové vybavení pro optické přístroje, numerické metody a vědecké programování, statistické a koherentní vlastnosti záření, nolinearní a kvantová optika, algoritmizace a počítačové modelování fyzikálních procesů.
Vysokoškolský učitel (optika tenkých filmů, numerické metody a programování, základy fotoniky), vedoucí bakalářských, diplomových a doktorských prací, recenze magisterských, doktorských, habilitačních prací, vědeckých článků a publikací. Šéfredaktor časopisu Jemná mechanika a optika.

ORCID  0000-0003-0684-0775
Scopus Author ID 7006190556