Činnost

Text
  • Pěstování anorganických krystalů metodou micro-pulling-down, zejména multikomponentních granátů, perovskitů, orthosilikátů či krystalů obsahujících lithium
  • Hledání a optimalizace růstových podmínek a složení materiálů
  • Studium luminiscenčních a scintilačních vlastností materiálů, vlivu složení a technologických parametrů na scintilační mechanismus a procesy přenosu a ukládání energie
  • Výzkum a vývoj nových materiálů pro scintilátory, luminofory a lasery a jejich aplikace
  • Studium defektů v materiálech a jejich vliv na luminiscenční a scintilační vlastnosti

ORCID: 0000-0003-1924-9511