Činnost

Text

Použitelnost termografické analýzy pro zhodnocení únavových vlastností 3D-tištěných materiálů.