Studium detekčních mechanismů plynných analytů na chemirezistorech s citlivou vrstvou na bázi nanostrukturovaného oxidu