Středisko analýzy funkčních materiálů (SAFMAT)

Anotace

Základním cílem projektu je vytvoření v ČR unikátně vybaveného špičkového střediska v oboru analýzy a charakterizace nejnovějších materiálů a nanostruktur s jasnou aplikační funkcí. Dlouhodobým výstupem bude jak přenos nejnovějších poznatků z oblasti základního materiálového výzkumu funkčních materiálů tak charakterizace funkčních materiálů dle potřeb průmyslových partnerů a tím vytvoření silné vazby s praxí. V rámci projektu budou pořízeny dva unikátní přístroje pro charakterizaci funkčních materiálů: NanoESCA a FT-EPR.