Nové materiály pro magneto-optické aplikace

Anotace

Projekt se zaměřuje na vývoj nové třídy materiálů, které budou poskytovat silné magneto-optické jevy, jako např. velký Kerrův či Faradayův jev. Tyto materiálové vlastnosti jsou potřebné pro mnohé unikátní optické aplikace, jako např. magneto-optické izolátory, optické spínače nebo skutečná polopropustná zrcadla. Návrh nových materiálů je založen na kombinaci teoretického popisu (výpočty z prvních principů), syntézy materiálů (ve formě bulku i tenkých vrstev) a následné pečlivé charakterizaci (popis struktury, magnetické vlastnosti, elektronová struktura a optické a magneto-optické charakterizace). Budou studovány tři různé směry optimalizace, konkrétně (i) Heuslerovy slitiny se silnou spin-orbitální vazbou, silnou výměnnou interakcí a jejich elektronovou hybridizací (ii) vliv polokovové elektronové struktury a (iii) zesílení magneto-optického jevu v tetragonálních f-materiálech (obsahujících itinerantní f-elektrony nebo valenční smíšené f-stavy).