Nové materiály pro magneto-optické aplikace

Anotace

Projekt se zameruje na vývoj nové trídy materiálu, které budou poskytovat silné magneto-optické jevy, jako napr. velký Kerruv ci Faradayuv jev. Tyto materiálové vlastnosti jsou potrebné pro mnohé unikátní optické aplikace, jako napr. magneto-optické izolátory, optické spínace nebo skutecná polopropustná zrcadla. Návrh nových materiálu je založen na kombinaci teoretického popisu (výpocty z prvních principu), syntézy materiálu (ve forme bulku i tenkých vrstev) a následné peclivé charakterizaci (popis struktury, magnetické vlastnosti, elektronová struktura a optické a magneto-optické charakterizace). Budou studovány tri ruzné smery optimalizace, konkrétne (i) Heuslerovy slitiny se silnou spin-orbitální vazbou, silnou výmennou interakcí a jejich elektronovou hybridizací (ii) vliv polokovové elektronové struktury a (iii) zesílení magneto-optického jevu v tetragonálních f-materiálech (obsahujících itinerantní f-elektrony nebo valencní smíšené f-stavy).