Chemirezistory na bázi nanokompozitních vrstev pro detekci plynů

Anotace

Cílem projektu je rozšíření portfolia výrobků v oblasti senzorů pro detekci plynů pro integrovaný záchranný systém, armádu ČR a oblast Smart City.

Funkční vzorky :