Centrum pro analýzu materiálů (SAFMAT)

Anotace

Hlavním cílem projektu bude špičková expertní analýza a příprava nových materiálů pro širokou škálu užití. Kromě tradiční kooperace s technicko-průmyslovou sférou se v rámci projektu soustředíme na velmi potřebnou spolupráci fyziků a materiálových inženýrů s lékařskými a biologickými centry. Dojde k významnému synergickému efektu, který umožní zcela zásadním způsobem posunout aplikovatelnost moderních diagnostických a léčebných metod.