Činnost

Text
  • automatizace řízení experimentů, sběru dat a zpracování signálů
  • chemické senzory plynů

ORCID 0000-0001-9253-0292