Proudem indukovaná spin-orbitální pole ve feromagnetických a antiferomagnetických systémech

Text

Před patnácti lety jsme poukázali na možnost, že se běžné nemagnetické materiály mohou začít chovat magneticky, pokud jimi prochází elektrický proud. Objev tohoto delikátního kvantově-relativistického jevu následně vedl k vývoje nové vysoce efektivní metody elektrického zápisu informace v magnetických paměťových čipech. V nedávné době nás rovněž přivedl k úspěšným pokusům, ve kterých jsme rozšířily magnetické materiály potenciálně vhodné pro konstrukci pamětí z feromagnetů do běžnějších antiferomagnetů. V tomto souhrnném článku popisujeme hlavní principy, dosažené výsledky a očekávaný budoucí rozvoj celého tohoto oboru tzv. relativistické spintroniky a to jak z pohledu základního fyzikálního výzkumu, tak i aplikací v mikroelektronice.

Relativistická spintronika
Popis

Přehled materiálů, funkcionalit a aplikací relativistické spintroniky

Kontaktní osoba: Tomáš Jungwirth
Spolupracující subjekt: King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) v Saudské Arabii, CNRS ve Francii, University of Mainz v Německu, IMEC v Belgii, ETH ve Švýcarsku, University of Nottingham ve Velké Británii