Prémii Otto Wichterleho letos získalo 23 mladých vědců

Anotace

Za fyziku byl oceněn Jan Ebr z oddělení astročásticové fyziky, Hana Lísalová se svým výzkumem optických biosenzorů a funkčních povrchů, Olexandr Stetsovych, který je spoluautorem řady významných prací a Jakub Železný za svůj výzkum v oblasti antiferomagnetické spintroniky.

Napůl magnet, napůl polovodič: Vědci z Fyzikálního ústavu AV ČR představili antiferomagnetickou polovodičovou součástku

Anotace

Vědci z Fyzikálního ústavu Akademie věd České republiky spolu s kolegy z Bercelony, Berkeley a Halle představili v práci nazvané “Anisotropic magnetoresistance in an antiferromagnetic semiconductor” experimentální součástku, jejíž funkce je založena na spinu elektronu a která využívá antiferomagnetický polovodič Sr2IrO4.